Законодавство України і нормативні акти, що регулюють діяльність ПНТ

Діяльність незалежного постачання електроенергії в Україні регулюється наступними нормативними документами.

  1. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про ринок електричної енергії”.
  2. Постанова НКРЕ №28 від 31 липня 1996 року «Правила користування електричною енергією».
  3. Постанова НКРЕКП №504 від 13 квітня 2017 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії».
  4. НКРЕ. «Договір між членами Оптового ринка електроенергії України від 15 листопада 1996 року».
  5. ЗАКОН УКРАЇНИ № 575/97-ВР від 16 року 1997 року  «Про електроенергетику».
  6. Постанова НКРЕ №1058 від 18 серпня 1999 року «Про порядок закупівлі електричної енергії з Оптового ринку електричної енергії України ліцензіатами з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом».
  7. Постанова НКРЕ №631 від 18 червня 2004 року «Про схвалення примірного договору між ДП “Енергоринок” та постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом».
  8. Постанова НКРЕ №934 від 19 року 2005 року «Про схвалення примірного договору на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами між постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом та електропередавальною організацією».